Erkeklik, Delikanlılık, Babalık, Kabadayılık

 

Elinde silahı;

Sopası, bıçağı, tabancası.

Yanında itleri; fedaileri;

Yaşayan; ölüleri, tetikçileri.

Silahsız, korumasız, kişi , kişileri

Her nedense

Tehdit etmek, korkutmak.

Onlara küfretmek, aşağılamak.

Onları gasbetmek, kaçırmak,

Mal mülklerini çalmak,

Yaralamak, Öldürmek;

Yasa  ve insanlık dişi Eylemleri;

Babalık, kabadayılık değildir!

Hele Erkeklik, delikanlılık hiç değildir!

Olsa olsa pisliktir, zorbalıktır, deliliktir.

Bence zavallılıktır, kişiliksizliktir.

Diğer adi caniliktir, eşkıyalıktır.

Acil tedaviye muhtaç akil hastalığıdır.

Bu gibiler yargıya değil, doktora;

Bu gibiler hapishaneye değil,

Akil hasta hanesinde,

En doğrusu çalışma kamplarında

Tedaviye muhtaçtırlar.

 

Erkeklik delikanlılık :

Ne pazılarına,

Ne elindeki silaha,

Ne de gençliğin verdiği

Dinamizme, enerjiye

Güvenip zayıf, silahsız

Kişi ve kişileri

Dövmek, yaralamak, korkutmak,

Gasbetmek, soymak, öldürmek

Değildir, olmamalıdır.

Günümüzde toplum içersinde

Bunun hiç bir hakli nedeni yoktur.

Hele kişinin kendini kaba kuvvetle

Toplumda İspat etmek aracı değildir.

Olsa olsa pisliktir, zavallılıktır

Bence,  kişiliksizliktir, şarlatanlıktır.

Diğer adi ise caniliktir.

Acil tedaviye muhtaç akil hastalığıdır.

Bu gibiler yargıya değil, doktora.

Bu gibiler hapishaneye değil,

Akil hastahanesinde

Tedaviye muhtaçtırlar.

 

Erkeklik:

Bence erkeğin

Yar… kalkmasıdır,

Kadınının tatmin edilmesidir.

Kaldıramadığı yar.. acısını,

Tatmin edemediği karısını döverek ,

Çocuklarını hırpalayarak,

Çevresine  terör estirerek

Çıkarmak değildir.

Erkeklik::

Akıllılıktır,

Doğruluktur,

Sözünün eridir,

Güvenirlidir,

Çalışkandır,

Sınırlarını zorlayandır.

Çevresinde saygınlıktır.

 

Babalık, Kabadayılık,

Ağalık, efelik::

Elinde silahı,

Haram parası,

Yanında itleri, haytaları,

Zavallı fedaileri, şarlatanları,

Yasayan ölüleri,

Yani tetikçileri kullanarak

Yasa dışı işlerle,

Topluma, ülkeye

İnsanlığa maddi manevi

Zarar vermek değildir.

Başkalarının hakkı  ve canı üzerinden

Haram mal edinmek,

Haraç toplamak,

Uyuşturucu, kadın tacirliği,

İse hiç değildir.

Bu eylemler dinimizce de günahtır,

Türklümüzle´de hiç bağdaşmaz.

İnsanlığa ise hiç yakışmaz.

Toplumda bu gibi mahluklar

Kolay  ve kısa yoldan

Zengin olmak isteyen

Sahtekarlardır, şarlatanlardır.

Bunlar günümüzün

Eşkıyalarıdır.

Toplumun ülkenin

Parazitleridir,

Hastalık saçan mikroplardır.

Yargı ve hapis;

Bunlar için terfidir.

Ünlerine ün katandır.

Bunların anladıkları

Ve konuştukları tek bir dil vardır;

Oda terördür,  şiddettir.

Gayrisi yalandır.

Devlet yönetimindeki  ciddiyetsizlik,

Affedilmez zafiyet, işbirlikçilik;

Günümüzde sayılarının  çoğalmasına

Faaliyetlerinin artmasına neden olmuştur.

Ekran dizilerinde abartılmaları

Sonucu, neredeyse ülkenin her mahallesinde

Bir mafya babası çetesiyle türemişlerdir.

En Kötüsü ise;

İlk ve ortaöğretim okullarında

Çocuk ve gençlerde

Çete başı, baba kabadayılık özentisi

Son yıllarda  yoğun gözlenmektedir.

Gençlerin bu şarlatanlığa  özendirilmesi

Gençlere, İnsanlığa,  toplum barışına

Yapılan bir kötülüktür..

 

Delikanlılık, Gençlik

Gençliğin dinamizmini, enerjisini, sağlığını

Boşuna harcamak, kötüye kullanmak değildir.

Dünyayı ben yarattım, benden sorulur,

Varma bana yan bakan diye

Havalarda uçmak değildir.

Hiç yokken gelen gidenle

Sataşmak değildir.

Hele içkiyi çekince

Bıçağı eline kapınca,

Üç beş kişi bir araya gelince

Sokaklarda, mekanlarda

Gelen gidene sataşmakta,

Terör estirmekte hiç değildir.

 

Delikanlılık ;

Gençliğin fiziki gücünün,

Sağlıklı beynin;

Toplum, ülke ve insanlık yararına

Daha da güçlendirilmesidir.

Bir çok ulusal ve uluslararası

Yarışlarda ülkeyi basarili

Temsil etmek

Esas delikanlılıktır.

Alemin delikanlıları

Uluslararası müsabakalarda

Başarılı olurken, üstünlük sağlarken

Bizim delikanlılarla

Yerin dibine iniyoruz.